Sojusz Lewicy Demokratycznej

Władze regionalne - powiat: Jarociński

Przewodniczący Rady Powiatowej SLD - Krzysztof Marciniak

Sekretarz Rady Powiatowej SLD - Dawid Śmigielski

Skarbnik Rady Powiatowej SLD - Janusz Zmyślony